Świadczenia

 • badania i porady lekarskie w gabinecie
 • badania i porady lekarskie w domu pacjenta
 • konsultacje telefoniczne
 • medycyna pracy
 • badania profilaktyczne i wstępne
 • badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych (orzeczenia lekarskie, książeczki zdrowia)
 • orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy
 • świadczenia ambulatoryjne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej (pobieranie materiału do badań laboratoryjnych na miejscu)
 • działanie gabinetu zabiegowego
 • kierowanie na konsultacje i badania specjalistyczne
 • kierowanie na leczenie szpitalne, jeżeli leczenie nie może być kontynuowane ambulatoryjnie
 • świadczenia zdrowotne należące do kompetencji pielęgniarki środowiskowej
 • opieka nad ciężarną, jej porodem, połogiem oraz nad noworodkiem
 • szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze
 • opieka nad dziećmi i młodzieżą szkolną
 • działania diagnostyczne, prewencyjne i rehabilitacyjne, w szczególności w zakresie monitorowania w grupach dyspanseryjnych
 • promocja zdrowia w środowisku zamieszkania
 • działania profilaktyczne i prozdrowotne
Close Menu