Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
AGM-MED

realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy
z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczenia udzielane są w siedzibie NZOZ w Henrykowie przy ul. Henryka Brodatego 55,
a w przypadku ciężkich zachorowań - również w miejscu zamieszkania chorego (wizyty domowe).
Uprawnionymi do bezpłatnego korzystania ze świadczeń są osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia
po złożeniu pisemnej deklaracji woli.
Zapraszamy do naszej placówki !

Close Menu